De lagere school

'Een gezond lichaam, een liefdevol hart, een helder verstand...'
Max Heindel

Onze lagere school telt zes klassen.  We willen alle kinderen zo goed mogelijk opvolgen en splitsen daarom alle leerjaren nog eens op.  Dit vooral voor 'leeractiviteiten', waarbij individuele hulp het meest nodig an zijn.  In de praktijk is dit dikwijls voor taal en rekenen, maar dit kan evengoed eens voor wereldoriëntatie, Frans of muzische opvoeding.
Daarnaast kan er soms met twee leerkrachten in één klas gewerkt worden, bv. bij hoekenwerk, contractwerk, een project, een muzische activiteit...  
Leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong krijgen naast de extra uitdagingen in het gewone klaswerk, ook activiteiten in een kleine groep aangeboden.  
Net zoals in de kleuterschool krijgen de leerlingen twee lestijden bewegingsopvoeding of zwemmen per week.  In de eerste graad wordt bewegingsopvoeding in kleine groepen gegeven.

De zorgbegeleider en het CLB volgen de vorderingen van de leerlingen.

Eerste leerjaar: juf Leen Chaerle en meester Hans Jennes
Tweede leerjaar: meester Vic Decoster en juf Marijke Torfs
Derde leerjaar: juf Larissa Laurent en juf Sarah De Ridder
Vierde leerjaar: juf Els  en juf Ann Mulders
Vijfde leerjaar: juf Evelien Tonnet en juf Veerle Vandensteen
Zesde leerjaar: juf Kathy Hendrickx en juf Lieve Van den Broeck


Zwemmeesters: meester Gunther Van aerschodt, meester Toon Nackaerts en juf Marijke Boon
Gymmeester: meester Gunther Van aerschodt

Zorgbegeleider: Katrien Wauters

 

Search

AANDACHT VOOR...

SCHOOLJAAR 2017-2018
 INSCHRIJVINGEN

voor dit schooljaar

na telefonisch contact
(016)46 40 37

voor volgend schooljaar

(geboortejaar 2016)

infomoment

donderdag 22 februari 2018 (19.30 uur)

inschrijvingen broers en zussen:

donderdag 1 maart 2018 (8 - 17 uur)

vrijdag 2 maart 2018 (8 - 16 uur)

dinsdag 13 maart 2018 (8 - 17 uur)

woensdag 14 maart (8 - 11 uur)

donderdag 15 maart 2018 (8 - 17 uur)

vrijdag 16 maart 2018 (8 - 16 uur)

inschrijvingen anderen:

vanaf woensdag 21 maart 2018 (8 uur)

VRIJE DAGEN 
maandag 30 april 2018

STUDIEDAGEN 
woensdag 28 februari 2018
woensdag 2 mei 2018

FEESTEN
zaterdag 2 juni 2018 schoolfeest

 

 

 

CONTACT INFO

Vrije School 'De Kinderberg'
Bergstraat  18

3360     BIERBEEK

(016) 46 40 37
directie@vrijeschoolbierbeek.be

template by JStemplates.com