Jouw kind verdient onze beste zorgen!

Vanuit ons pedagogisch project bouwen wij aan een zorgbeleid waarbij we oog hebben voor de totale ontwikkeling van elk kind.  Elk kind is uniek en verdient maximale ontplooiingskansen. 
We proberen daarbij de sterke punten van elk kind te ontdekken en te benutten in zijn/haar leerproces.  Daarbij staan overleg, samenwerking en zorgzaam omgaan met het kind, de ouders, de klasleerkracht en het zorgteam centraal.

Uit onze zorgvisie...

1. Zorg voor het kind.
We omringen onze kinderen met een brede zorg.  We willen, binnen de grenzen van onze eigen draagkracht, onderwijs realiseren dat maximaal aangepast is aan de noden van elk kind. Dit zowel voor kinderen met extra zorgen, als voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong.

2. Zorg voor de ouders.
Openheid in communicatie en transparantie in de acties van de school staan centraal.  We willen praten mét ouders om samen tot oplossingen te komen.

3. Zorg voor de leerkracht.
Leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en kind.  Zij worden vanuit de school ondersteund om zich voortdurend verder te ontwikkelen, daarbij staat 'zich goed voelen' centraal zodat er ruimte vrij is voor de zorg voor anderen.

4. Het zorgteam.
De klasleerkracht, de zorgbegeleider, de CLB-anker en de directeur vormen het zorgteam.  In overleg wordt gezocht naar oplossingen op maat van elk kind.  Daarbij wordt getracht om haalbare en duidelijke doelen te stellen, die regelmatig geëvalueerd worden. En die, indien nodig, worden bijgestuurd. 
Ook nu streven we ernaar om onze kennis steeds te verruimen en op zoek te gaan naar nieuwe initiatieven.

Troeven > Zorg

Search

Data

SCHOOLJAAR 2018-2019
 INSCHRIJVINGEN

voor dit schooljaar

na telefonisch contact
(016)46 40 37

voor volgend schooljaar

(geboortejaar 2017)

infomoment

inschrijvingen broers en zussen:

inschrijvingen anderen:

VRIJE DAGEN 
STUDIEDAGEN 
FEESTEN

Contact

Vrije Baasisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

template by JStemplates.com